Hải Phòng: Hội nghị giới thiệu và tư vấn tham gia Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia

Email In PDF

alt

Hội nghị được tổ chức với sự phối hợp của Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (Quỹ) và Sở KH&CN Hải Phòng vừa qua.

Tham dự hội nghị, các doanh nghiệp được hiểu rõ về Quỹ; tiêu chí, nhiệm vụ cũng như các nội dung chủ yếu được Quỹ hỗ trợ trong các dự án đổi mới, chuyển giao công nghệ…

Theo đó, với nguồn vốn hiện lên đến 700 tỷ đồng, đối tượng được Quỹ hỗ trợ bao gồm các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có dự án, đề tài, hoạt động phục vụ đổi mới công nghệ.

Các dự án được Quỹ tài trợ bao gồm: Nghiên cứu phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ cao của doanh nghiệp để tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới; Ươm tạo công nghệ; sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới; Đào tạo cán bộ KH&CN phục vụ chuyển giao, ứng dụng công nghệ; Chuyển giao, hoàn thiện, sáng tạo công nghệ để sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia.

Đề tài được tài trợ là các nghiên cứu lập dự án nghiên cứu tiền khả thi, dự án khả thi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến; Tìm kiếm, giải mã công nghệ, khai thác sáng chế, cải tiến kỹ thuật cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến.

Hai hoạt động được Quỹ tài trợ: Nhân rộng, phổ biến, giới thiệu và chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở khu vực nông thôn, miền núi; và đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, thuê chuyên gia tư vấn trong nước, chuyên gia tư vấn nước ngoài cho phát triển công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, đổi mới công nghệ của doanh nghiệp.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện các doanh nghiệp được giải đáp thắc mắc liên quan đến thủ tục hành chính, biểu mẫu, quy trình… Với cách làm thiết thực này, hi vọng các doanh nghiệp Hải Phòng sẽ sớm tiếp cận được nguồn vốn cũng như đề xuất có hiệu quả các dự án KH&CN tham gia Quỹ.

Hoàng Dũng (Sở KH&CN Hải Phòng)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website