Cần Thơ: Thực trạng và giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Email In PDF

alt

Vừa qua, Sở KH&CN thành phố Cần Thơ đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu kết quả đề tài "Thực trạng và giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại TP Cần Thơ", do PGS.TS Nguyễn Thị Mỹ Linh làm chủ nhiệm, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ trì.

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng các giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, xác định nguyên nhân và đề xuất các giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại TP Cần Thơ.

Đề tài được thực hiện thông qua các nghiên cứu về sự cần thiết phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật tại địa phương, bối cảnh lý thuyết và thực tiễn về các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách và phương thức huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật. Đồng thời phân tích, đánh giá hiện trạng cơ sở hạ tầng kỹ thuật, so sánh các nguồn vốn tài trợ cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong điều kiện thực tế của TP Cần Thơ, qua đó đánh giá các ưu điểm, hạn chế và xác định nguyên nhân của các hạn chế nhằm đề xuất các giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của TP Cần Thơ.

Từ nghiên cứu trên, ban chủ nhiệm đã đưa ra 9 nhóm giải pháp, cùng với một số kiến nghị trong việc huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật của TP Cần Thơ.

Hội đồng nghiệm thu đánh giá đề tài mang tính ứng dụng cao, có thể hỗ trợ các nhà quản lý trong việc tìm giải pháp huy động nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách cho địa phương.

(Sở KH&CN Cần Thơ)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website