TP Hồ Chí Minh: Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN về nông nghiệp

Email In PDF

alt

Các hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp sẽ được hỗ trợ tối đa 70% kinh phí nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án.

Tại buổi hội thảo Thúc đẩy chuyển giao tiến bộ KH&CN về nông nghiệp, đại diện Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh đã giới thiệu Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN về nông nghiệp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn trên địa bàn Thành phố.

Đây là chương trình được thiết kế nhằm thực hiện những mục tiêu chung như: Tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân; nâng cao năng lực quản lý, tổ chức triển khai dự án, năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nông dân; hình thành được những mô hình chuỗi từ nghiên cứu đến sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông, lâm, thủy sản; chuyển đổi từ mô hình sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất quy mô lớn.

Dự kiến, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh sẽ triển khai chương trình ở 5 quận (quận 9, quận 12, Bình Tân, Thủ Đức, Gò Vấp) và 5 huyện cho đối tượng là hộ nông dân, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp và nhóm khởi nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp với mức hỗ trợ tối đa 70% kinh phí (gồm tư vấn, thiết kế, chế tạo, chuyển giao kỹ thuật, đào tạo…), nhưng không quá 300 triệu đồng/dự án. Trong đó, Sở sẽ ưu tiên hỗ trợ những dự án có tính khả thi và triển khai thực tế, đồng thời có kinh phí đối ứng khi triển khai.

Bên cạnh đó, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh cũng tiến hành xây dựng tài liệu các mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN phục vụ nông nghiệp nhằm phổ biến cho các tổ chức, nhóm cá nhân, cá nhân tham khảo, triển khai ứng dụng để tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng nhằm tăng thu nhập và tạo việc làm cho người dân. Sau khi được nghiệm thu, tài liệu sẽ được Sở phổ biến rộng rãi cho mọi đối tượng.

Không những thế, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh còn lên kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nông dân nhằm nâng cao năng lực quản lý, tổ chức triển khai dự án, năng lực ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và nông dân, đồng thời giúp nông dân tái cơ cấu sản xuất, phát triển sản xuất, kinh doanh, phục vụ xuất khẩu, nâng cao năng suất, chất lượng. Qua đó, sẽ hình thành đội ngũ cán bộ kỹ thuật, quản lý thường xuyên bám sát địa bàn giúp nông dân tiếp tục mở rộng việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ đã được chuyển giao.

Ngoài ra, Sở còn có những hoạt động truyền thông như hỗ trợ doanh nghiệp KH&CN phục vụ nông nghiệp, tổ hợp tác, hợp tác xã, nông hộ tham gia, triển lãm mô hình, giới thiệu công nghệ, sản phẩm tại các kỳ hội chợ trong nước và quốc tế về nông, lâm và thủy sản; xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về các sản phẩm và công nghệ chuyển giao cũng như các nhu cầu của thực tế.

(PCWorld)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website