Bình Dương: Thông qua các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ năm 2017

Email In PDF

alt

Vừa qua, ông Đặng Minh Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng KH&CN tỉnh đã chủ trì họp Hội đồng KH&CN tỉnh thông qua một số nhiệm vụ nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ (NCKH - PTCN) năm 2017, tại hội trường UBND tỉnh.

Tại cuộc họp, Sở KH&CN đã trình bày Danh mục 05 nhiệm vụ NCKH - PTCN được đề xuất đặt hàng trong năm 2017. Cụ thể gồm: Nghiên cứu đánh giá hiện trạng sạt lở đất ở Cù lao Rùa (Thạnh Hội, Tân Uyên), nguyên nhân, dự báo và đề xuất giải pháp khắc phục; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự đối với các khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương; Công tác đảm bảo an ninh công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Xây dựng chuỗi cung ứng thịt heo an toàn tại Bình Dương; Nghiên cứu đánh giá tổng thể tính ổn định của sông Sài Gòn đoạn qua tỉnh Bình Dương dưới tác động của các yếu tố thủy lực. Về phương thức thực hiện, áp dụng phương thức xét giao trực tiếp đối với 03 nhiệm vụ và tuyển chọn đơn vị chủ trì đối với 02 nhiệm vụ. Các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã đánh giá sự cần thiết, tính ứng dụng, khả thi của các nhiệm vụ NCKH - PTCN được đề xuất.

Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại cuộc họp, ông Đặng Minh Hưng thống nhất thông qua 04 nhiệm vụ NCKH - PTCN được đề xuất. Riêng đối với đề án xây dựng chuỗi cung ứng thịt heo an toàn, ông đề nghị không đưa vào danh mục nhiệm vụ NCKH - PTCN năm 2017 mà Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn cần xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

(Sở KH&CN Bình Dương)

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website