Vĩnh Phúc: mở rộng mô hình trồng Thông Caribe nhằm cung cấp gỗ lớn và lấy nhựa

Email In PDF

alt

Thông Caribê thuộc họ Thông, có phân bố tự nhiên ở vùng Trung Mỹ. Đây là loài cây gỗ lớn, đa tác dụng: lấy gỗ, lấy nhựa, phòng hộ, làm cây cảnh quan... Cây sinh trưởng nhanh, cành nhánh nhỏ, thân thẳng đẹp, tỉ lệ lợi dụng gỗ cao... nên đã có trên 65 nước gây trồng. Chủ yếu là các nước ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới.

Thông Caribê là loài cây trồng phù hợp với đất đồi ở nhiều tỉnh nước ta, đặc biệt ở những lập địa đã bị suy thoái hoặc bị khai thác cạn kiệt, những vùng đồi, từ vùng ven biển đến vùng Tây Nguyên và đã trở thành một trong những loài cây trồng rừng kinh tế chủ lực.

Nhằm phát huy vai trò, tác dụng của Thông Caribê, góp phần đáp ứng nhu cầu sử dụng gỗ, nhựa thông ngày càng tăng và bổ sung thêm loài cây có giá trị kinh tế cao vào tập đoàn cây trồng của tỉnh Vĩnh Phúc. Đề tài “Nghiên cứu mở rộng mô hình trồng Thông Caribe (Pinus Caribea Morelet) nhằm cung cấp gỗ lớn và lấy nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc” được triển khai thực hiện từ năm 2014.

Sau 3 năm trồng, mô hình trồng Thông Caribê tại xã Ngọc Thanh - thị xã Phúc Yên đã đạt được những kết quả khả quan. Theo dõi sinh trưởng và phát triển của cây cho thấy, đường kính gốc hiện đạt 7,5- 7,71 cm, tương ứng với mức tăng trưởng bình quân 2,5-2,57 cm/năm; chiều cao đạt được từ 2,59-2,65m, tương ứng với mức tăng trưởng bình quân 0,86-0,88 m/năm. Độ biến động của các chỉ tiêu sinh trưởng chỉ từ 9-14%, ở mức trung bình. Như vậy, ở tuổi thứ 3 sinh trưởng của cây Thông Caribê khá đồng đều, chưa bị phân hóa. So với mức sinh trưởng của Thông Caribe 3 tuổi trồng tại Cẩm Quỳ (Ba Vì - Hà Nội) thì Thông Caribê trồng tại Vĩnh Phúc có sinh trưởng về đường kính và chiều cao lớn hơn. Mô hình trồng năm 2014, tại xã Ngọc Thanh - thị xã Phúc Yên có tỷ lệ sống trung bình năm thứ 3 đạt 93%. Cây sinh trưởng phát triển tốt, tỷ lệ cây đạt từ trung bình trở lên chiếm > 86%, cây chất lượng xấu chỉ chiếm < 14%. Kết quả kiểm tra sự sai khác bằng phần mềm thống kê SPSS cho thấy sinh trưởng đường kính gốc của công thức mật độ 1111 cây/ha đã có sự vượt trội so với công thức mật độ 1666 cây/ha.

Kế thừa kết quả điều tra của đề tài giai đoạn 2014-2015, đã điều tra lập địa của huyện Tam Đảo và huyện Lập Thạch, có điều kiện đất đai, khí hậu, thực bì… phù hợp để gây trồng Thông Caribe. Do vậy năm 2016, đề tài chỉ tiến hành khảo sát địa điểm có diện tích đất phù hợp để xây dựng mô hình. Huyện Sông Lô được tách ra từ huyện Lập Thạch nên các đặc điểm về điều kiện tự nhiên, đất đai cũng khá tương đồng như ở Lập Thạch.

Sau khi đánh giá lựa chọn, đề tài đã chọn được 2 địa điểm xây dựng mô hình gồm xã Đại Đình, xã Tam Quan (huyện Tam Đảo) và xã Đồng Quế (huyện Sông Lô).

Đơn vị thực hiện đề tài đã thiết kế, xây dựng được 2 mô hình Thông Caribe tại 2 huyện Tam Đảo và Sông Lô theo 2 công thức thí nghiệm mật độ là 1111 cây/ha và 1666 cây/ha. Tổng diện tích của 2 mô hình là 5,0 ha. Tỷ lệ sống của cây Thông Caribe tại 2 huyện đạt cao: Tam Đảo bình quân đạt 93,1% và Sông Lô đạt 93,7%.

Tiêu chuẩn cây giống Thông Caribe phải đạt 6-7 tháng tuổi, đường kính cổ rễ 0,25 cm, chiều cao từ 25-40 cm. Sau 4 tháng trồng, cây Thông Caribê đã bước đầu có sự sinh trưởng, tăng trưởng cả về đường kính lẫn chiều cao. Kết quả điều tra sinh trưởng cho thấy tại Tam Đảo, sinh trưởng về đường kính của Thông Caribe ở công thức 1 là 0,36 cm, thấp hơn so với mật độ công thức 2 là 0,39 cm, nhưng chiều cao của công thức 1 lại cao hơn công thức 2. Tuy nhiên sự chênh lệch là chưa đáng kể. Tại huyện Sông Lô công thức thí nghiệm 2 cho các chỉ tiêu sinh trưởng lớn hơn công thức 1, nhưng chưa thể hiện sự sai khác.

Về chất lượng: Tỷ lệ cây có chất lượng tốt đều hơn 60%, cây xấu chỉ từ 8,89 - 13,33%. Tỷ lệ cây có chất lượng tốt, trung bình và xấu giữa 2 công thức có sự chênh lệch nhưng cũng chưa đáng kể, cần có những theo dõi đánh giá dài hơn.

Nhìn chung ở giai đoạn 1 tuổi, các chỉ tiêu sinh trưởng và chất lượng giữa 2 công thức mật độ tại 2 địa điểm xây dựng mô hình Thông Caribe tương đối đồng nhất, cần tiếp tục nghiên cứu, theo dõi đến khi cây có sự cạnh tranh dinh dưỡng ở các tuổi tiếp theo.

Thông Caribe là cây gỗ lớn, có giá trị kinh tế cao và giá trị phòng hộ tốt, có chu kỳ kinh doanh 20-25 năm. Do vậy cần tiếp tục đầu tư theo dõi và bố trí các loại hình trồng nông - lâm kết hợp trong các năm tiếp theo để có chiến lược để phát triển loài cây nhiều triển vọng này.

(Sở KH&CN Vĩnh Phúc)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech