Bình Phước: khai giảng lớp tập huấn về an toàn bức xạ trong công nghiệp và y tế năm 2017

Email In PDF

alt

Thực hiện quy định về đào tạo an toàn bức xạ đối với nhân viên bức xạ, người phụ trách an toàn và hoạt động dịch vụ đào tạo an toàn bức xạ do Bộ trưởng KH&CN ban hành tại Thông tư 34/2014/TT-BKHCN ngày 22/11/2014, vừa qua Sở KH&CN tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật An toàn bức xạ hạt nhân và Ứng phó sự cố - Cục An toàn bức xạ tổ chức 2 lớp tập huấn về an toàn bức xạ trong công nghiêp và y tế  cho 40 học viên là người phụ trách an toàn và 30 học viên là nhân viên bức xạ từ các cơ sở y tế, các tổ chức có sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh.

Trong đợt tập huấn lần này, các học viên đã được trang bị đầy đủ các kiến thức từ cơ bản đến chuyên sâu về bức xạ, hạt nhân, tương tác của bức xạ ion hoá với vật chất, các đại lượng và đơn vị đo lường bức xạ, hiệu ứng sinh học và cách bảo vệ; đồng thời được báo cáo viên của  của Cục An toàn bức xạ phổ biến các quy định của pháp luật mới an toàn bức xạ, trong đó trọng tâm là Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT quy định về bảo đảm an toàn bức xạ trong y tế, thông tư 13/2015/TT-BKHCN ngày 21/07/2015 sửa đổi và bổ sung thông tư 23/2010/TT-BKHCN về hướng dẫn bảo đảm nguồn an ninh phóng xạ, Thông tư 19/2012/TT-BKHCN ngày 8/11/2012 quy định về kiểm soát và bảo đảm an toàn bức xạ trong chiếu xạ nghề nghiệp và chiếu xạ công chúng.

Kết thúc lớp tập huấn, các học viên vượt qua được bài kiểm tra cuối khóa sẽ được cấp giấy chứng nhận đã tham gia và hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản về an toàn bức xạ cho người phụ trách an toàn và nhân viên bức xạ do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp.

Bùi Thanh Liêm

(Sở KH&CN Bình Phước)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website