Sở KH&CN Thừa Thiên Huế đứng thứ 4/20 sở, ban, ngành của tỉnh trong công tác cải cách hành chính năm 2016

Email In PDF

Vừa qua, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức Hội nghị Công bố kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2016 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ.

Theo kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2016, điểm bình quân của các sở, ban, ngành theo bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại trong năm 2016 là 68,7 điểm; có 2/20 sở, ban, ngành đạt trên 80,0  điểm; 13/20 sở, ban, ngành đạt trên 65,0 điểm; 5/20 sở, ban, ngành đạt dưới 65,0 điểm. Đối với các huyện, thị xã, thành phố thì điểm trung bình theo bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại là 83,8 điểm; có 3/9 huyện, thị xã, thành phố đạt trên 80,0 điểm; 6/9 huyện, thị xã, thành phố từ 70,0 đến 80,0 điểm; không có đơn vị đạt điểm trung bình và thấp. Sở Tư pháp với  83,66 điểm tiếp tục xếp vị trí thứ nhất khối cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh (2 năm liên tiếp); UBND huyện Phú Lộc với 86,91 điểm tiếp tục xếp vị trí thứ nhất khối UBND huyện, thị xã, thành phố (3 năm liên tiếp). Sở KH&CN đạt số điểm 76,12 điểm đứng thứ 4 trong danh sách này.

Qua đánh giá cho thấy, các đơn vị đã coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch, kiểm tra, báo cáo thống kê nghiêm túc, có chất lượng về các nội dung CCHC. Kết quả đánh giá, xếp loại công tác CCHC phản ánh khách quan, trung thực và thực tế, đây là cơ sở quan trọng giúp người đứng đầu các cơ quan, đơn vị xác định được những mặt mạnh, yếu để có các giải pháp, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phù hợp trong việc thực hiện CCHC ngày một hoàn thiện hơn.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao biểu dương công tác đánh giá, xếp loại CCHC trong năm 2016. Với việc cố gắng của các sở, ban, ngành, UBND các, huyện, thị xã, thành phố đã góp phần giúp tỉnh Thừa Thiên Huế tăng 6 bậc trong xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh trên toàn quốc. Bên cạnh những mặt tích cực thì Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã chỉ ra những mặt hạn chế còn tồn tại tại các đơn vị như: Một số cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đến đánh giá, chấm điểm, báo cáo sơ sài, cung cấp tài liệu kiểm chứng chưa theo yêu cầu, sự chênh lệch giữa điểm tự đánh giá  và điểm thẩm định còn cao... Để làm tốt công tác CCHC trong những năm tiếp theo, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Cao đề nghị các đơn vị cần sớm xây dựng và hoàn thiện Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện; nâng cao các chỉ số trong CCHC; lãnh đạo các đơn vị phải trực tiếp giải quyết CCHC một cách quyết liệt; tăng công tác tuyên truyền đến mọi cấp, mọi ngành; tổ chức tự đánh giá nghiêm túc, thực chất, sát với tình hình triển khai thực hiện CCHC của từng cơ quan, đơn vị.

(Sở KH&CN Thừa Thiên Huế)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website