Tuyên Quang: đánh giá, nghiệm thu đề tài KH&CN cấp tỉnh

Email In PDF

Vừa qua, tại Sở KH&CN tỉnh Tuyên Quang, Tiểu ban chuyên ngành, Hội đồng KH&CN tỉnh đã tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nghiên cứu một số loài cây đặc sản rừng có giá trị kinh tế cao làm cơ sở đề xuất mô hình phát triển sinh kế hộ gia đình nông thôn tại huyện Nà Hang và huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”.

Đề tài do TS Lã Nguyên Khang, Viện sinh thái rừng và môi trường, Trường Đại học Lâm nghiệp (Hà Nội) đăng ký chủ nhiệm.

Qua gần 3 năm thực hiện (10/2013-9/2016), đề tài đã chọn ra được 3 cây trồng mang lại hiệu quả là trám đen, trám trắng và sấu ghép với diện tích thực hiện là 3,5 ha. Ứng dụng vào thực tế trồng thử nghiệm, cây sinh trưởng và phát triển tốt. Các ý kiến trong Hội đồng phản biện đề tài đều đánh giá cao hiệu quả, tính ứng dụng của đề tài, đã nêu được thực trạng và giải pháp, cách thức phát triển tập trung các giống cây trồng trên. Tác giả đã xây dựng được cuốn cẩm nang hướng dẫn kỹ thuật cách trồng và chăm sóc cho từng loại cây.

Đề tài được đánh giá, xếp loại xuất sắc.

(Sở KH&CN Tuyên Quang)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website