Hà Tĩnh: hội nghị triển khai xây dựng ISO hành chính năm 2017

Email In PDF

alt

Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2017 và kế hoạch triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 trong cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước năm 2017 của Sở KH&CN. Vừa qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị triển khai xây dựng ISO hành chính năm 2017 cho 26 cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh.

Thành phần tham dự gồm có Đại diện Lãnh đạo các Sở: KH&CN, Nội vụ và trên 50 đại biểu, đại diện cho lãnh đạo, phụ trách bộ phận cải cách hành chính và chuyên viên trực tiếp thực hiện của 20 xã, phường và 06 đơn vị sự nghiệp thuộc các sở đã đăng ký triển khai xây dựng ISO hành chính năm 2017.

Mục tiêu của Hội nghị: Nhằm thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến và công bố HTQLCL theo TCVN  ISO 9001:2008 theo mô hình khung tại các cơ quan HCNN trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao hiệu quả điều hành hỗ trợ đắc lực cho công tác cải các hành chính của tỉnh. Đảm bảo 100% CQHCNN thực hiện có hiệu quả và đúng tiến độ yêu cầu.

Tại Hội nghị các đại biểu đã thảo, trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc xây dựng, áp dụng và đã được cán bộ quản lý, các chuyên gia giải đáp, hướng dẫn các kỹ năng cơ bản trong việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

(Sở KH&CN Hà Tĩnh)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website