Sẽ có quy hoạch phát triển KH&CN cho TP Hồ Chí Minh đến năm 2030

Email In PDF

alt

Trong năm 2017, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP Hồ Chí Minh sẽ hợp tác, hỗ trợ đơn vị tư vấn nhằm triển khai kế hoạch quy hoạch KH&CN cho thành phố đến năm 2030.

Sáng 17.03, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với TS Trương Minh Chương - Chủ nhiệm bộ môn Hệ thống quản lý, Đại học Bách khoa, Đại học  Quốc gia TP Hồ Chí Minh (đại diện đơn vị tư vấn) về việc triển khai kế hoạch Quy hoạch KH&CN thành phố đến năm 2030.

Chương trình thực hiện theo chỉ đạo của UBND  thành phố giao cho Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh thực hiện.

Theo đó, trong thời gian tới, Sở sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin các nhà khoa học, doanh nghiệp, các Innovation Hub (trung tâm đổi mới sáng tạo)… cho đơn vị tư vấn tiếp cận.

TS Trương Minh Chương cho biết, cách làm của đơn vị tư vấn là sử dụng công cụ và phương pháp tiếp cận các đối tượng trên để lắng nghe chứ không phải thực hiện kế hoạch trên bàn giấy.

Chúng tôi sẽ tiếp xúc trực tiếp với từng doanh nghiệp trên các lĩnh vực khác nhau để tìm hiểu hiện trạng, định hướng phát triển, nguyện vọng của doanh nghiệp… Từ đó, chúng tôi tiến hành phân tích, tổng hợp thành cơ sở dữ liệu làm nền tảng để xây dựng kế hoạch quy hoạch phát triển KH&CN cho TP Hồ Chí Minh - TS Chương cho biết.

Theo ông Lê Thanh Minh, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở KH&CN TP Hồ Chí Minh, trước mắt Sở sẽ hỗ trợ đơn vị tư vấn thông tin các doanh nghiệp thuộc 2 lĩnh vực là Công nghệ thông tin và Cơ khí. Đây là hai trong bốn ngành công nghiệp trọng điểm mà TP có định hướng phát triển và hỗ trợ.

(khampha)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website