Đồng Nai: họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì 2 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh

Email In PDF

alt

Vừa qua, Sở KH&CN Đồng Nai tổ chức họp hội đồng tư vấn giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì 2 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh gồm: đề tài “Hoạt động phối hợp giữa Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai trong quá trình tiếp xúc cử tri - thực trạng và giải pháp” và đề tài “Hoạt động phối hợp giữa Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai trong công tác giám sát phòng ngừa án oan sai tại địa phương - thực trạng và giải pháp” đều do Viện Khoa học Chính sách và Pháp luật đăng ký thực hiện.

Trên cơ sở trao đổi, thảo luận về: tên, mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu, các sản phẩm của đề tài…, Hội đồng cho rằng đây là 2 nhiệm vụ cần thiết đối với tỉnh, có tác động đến xã hội, (đóng góp cho việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật hoặc có tác động làm chuyển biên nhận thức của xã hội); nâng cao năng lực Đại biểu Quốc hội, cán bộ, công chức Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội Luật gia tỉnh trong công tác tiếp xúc cử tri và phòng ngừa án oan sai tại địa phương.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và kiểm phiếu đánh giá và thông qua kết quả giao trực tiếp cho Viện Khoa học Chính sách và Pháp luật chủ trì thực hiện 2 nhiệm vụ trên.

(Sở KH&CN Đồng Nai)

 

 

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website