Bắc Giang: đối thoại giữa Sở KH&CN với chủ nhiệm đề tài, dự án

Email In PDF

Mới đây, Sở KH&CN đã tổ chức Hội nghị “Đối thoại giữa Sở KH&CN với chủ nhiệm đề tài, dự án KH&CN”. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, Sở Tài chính và trên 30 đơn vị là cơ quan chủ trì, chủ nhiệm đề tài, dự án KH&CN.

alt

Năm 2016-2017, Sở KH&CN quản lý 41 nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh và cấp nhà nước với tổng kinh phí khoảng 76 tỷ đồng. Các nhiệm vụ KH&CN kết thúc trong năm 2016, Sở KH&CN đã tổ chức nghiệm thu và công bố 18 kết quả đề tài, dự án; trong đó có 2 đề tài, dự án đạt loại xuất sắc; 14 đề tài, dự án đạt loại khá và 2 đề tài, dự án đạt yêu cầu. Kết quả triển khai các đề tài, dự án KH&CN đã góp phần hình thành các vùng sản xuất hàng hóa của tỉnh như: Vùng cam V2 Yên Thế; vùng dược liệu ba kích, hà thủ ô, ngưu tất, địa liền, địa hoàng… tại các huyện Việt Yên, Hiệp Hòa, Lục Nam, Sơn Động; vùng lúa lai F1 Tân Yên; vùng bưởi Hiệp Hòa… Nhiều cây trồng, vật nuôi có năng suất cao, chất lượng tốt, đáp ứng yêu cầu thời vụ được ứng dụng vào sản xuất và đời sống góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh như: Lúa P6ĐB, BG6, gà ri vàng rơm, gà ri cải tiến, trâu lai hướng thịt… ứng dụng công nghệ cao nhà màn, nhà khí canh trong sản xuất khai tây giống sạch bệnh…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao sự phối hợp của Sở KH&CN trong việc triển khai các đề tài, dự án; cơ chế thanh quyết toán khi thực hiện đề tài, dự án nhanh gọn, thủ tục thông thoáng; hỗ trợ, tạo điều kiện tối đa để cơ quan chủ trì, chủ nhiệm các đề tài, dự án triển khai một cách thuận lợi nhất. Tuy nhiên, để hoạt động nghiên cứu, ứng dụng KH&CN vào thực tiễn trong thời gian tới đạt kết quả cao hơn, Sở KH&CN cần quan tâm: Tăng mức đầu tư cho các đề tài, dự án hơn nữa; ưu tiên cho các đề tài, dự án nghiên cứu về lĩnh vực xã hội; khi gửi phiếu đặt hàng cần cụ thể, chi tiết hơn để các đơn vị có thể đề xuất nhiệm vụ phù hợp với nhu cầu của tỉnh; đối với các đề tài, dự án về nông nghiệp cần tập trung vào công nghệ cao và công nghệ mới; sửa đổi định mức chi trong Quyết định 800/2015/QĐ-UBND về mục chi ngày công cho các chủ nhiệm và công sự của các đề tài, dự án.

Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Đức Kiên đã đề nghị phòng chuyên môn làm báo cáo kết quả Hội nghị gửi Bộ KH&CN và UBND tỉnh. Trong định hướng nhiệm vụ 2018, tập trung nội dung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, đặt hàng đối với các cơ quan nghiên cứu đề xuất nhiệm vụ liên quan đến ứng dụng công nghệ cao và cây con giống mới; đề nghị các chủ nhiệm đề tài, dự án tăng cường trách nhiệm để hoàn thành đúng tiến độ, mục tiêu và quản lý kinh phí theo nội dung được duyệt trong hợp đồng; giảm tối đa việc chuyển nguồn kinh phí; chủ nhiệm đề tài, dự án phối hợp chặt chẽ với sở KH&CN để thực hiện tốt các nhiệm vụ đã giao, thông báo kịp thời tiến độ thực hiện đề tài, dự án với Sở KH&CN.

(Sở KH&CN Bắc Giang)

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website