KH&CN địa phương

Sơn La: Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện

Email In PDF

226 sonla

Vừa qua, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh đã tiến hành họp đánh giá nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch bền vững vùng lòng hồ thủy điện Sơn La” do Trường Đại học Tây Bắc chủ trì thực hiện, TS Nguyễn Hoàng Yến làm chủ nhiệm. Ông Phan Đức Ngữ - Phó chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh làm chủ tịch Hội đồng nghiệm thu.

Sóc Trăng: Phong tục - lễ hội của đồng bào Khmer

Email In PDF

226 soctrang

Vừa qua, Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN chuyên ngành tư vấn đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài “Phong tục - lễ hội của đồng bào Khmer tỉnh Sóc Trăng” do Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng chủ trì thực hiện, Chủ nhiệm đề tài là ThS Sơn Lương. Kết quả, Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài Đạt.

Vĩnh Phúc: Triển khai mô hình trồng cây dược liệu Sacha Inchi

Email In PDF

216 cay

Cây dược liệu Sacha Inchi (Plukenetia volubilisL) được đưa về trồng ở Việt Nam từ năm 2012 có nguồn gốc từ vùng nhiệt đới Amazon. Sacha Inchi là cây thân leo bán gỗ, trồng 1 lần cho thu hoạch tới 15 - 20 năm. Một số nhà nghiên cứu tại Peru cho rằng, năng suất hạt Sacha Inchi năm đầu thấp (0,7 - 1 tấn/ha), năm thứ 2 tăng lên 2 - 3 tấn/ha, từ năm thứ 3 năng suất ổn định hơn (3 - 4 tấn/ha), những vườn có chế độ dinh dưỡng cao, tưới tiêu nước hợp lý có thể thu trên 4 tấn từ 5 - 10 năm liên tục.

Thái Nguyên: Hội đồng KH&CN họp xét duyệt thuyết minh đề tài

Email In PDF

216 thainguyen

Vừa qua, Sở KH&CN Thái Nguyên đã tổ chức họp Hội đồng KH&CN cấp tỉnh xét duyệt thuyết minh đề tài “Điều tra, khảo sát các chỉ tiêu thuộc lĩnh vực KH&CN nhằm đánh giá sự tác động của khoa học và công nghệ đến sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016-2017”. TS Phạm Quốc Chính - Giám đốc Sở KH&CN, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

An Giang: Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm hoa giống và hoa chậu trong nhà lưới có mái lợp plastic

Email In PDF

206 angiang

Vừa qua, Sở KH&CN An Giang đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu dự án “Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm hoa giống và hoa chậu trong nhà lưới có mái lợp plastic” do Ông Phan Minh Mẫn - Hộ sản xuất giống hoa Phan Minh Mẫn (huyện Châu Thành) thực hiện. Dự án đã thực hiện 16 tháng (từ tháng 01/2017 đến tháng 4/2018), kinh phí hỗ trợ dự án từ nguồn sự nghiệp KH&CN và kinh phí đối ứng dự án từ hộ sản xuất giống hoa Phan Minh Mẫn. Với thành phần tham dự là Bà Hoàng Thị Thanh Thủy - Phó Giám đốc Sở KH&CN làm chủ tịch Hội đồng và các thành viên là đại diện Văn phòng UBND tỉnh, Sở Công thương, Khoa Nông nghiệp và PTNT - Trường Đại học An Giang, Hội Nông dân tỉnh An Giang, Trung tâm Công nghệ sinh học An Giang, … và các thành phần tham dự có liên quan.

Trang 1 / 594

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website