Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa zeolite cu2 Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

  1. Quy trình công nghệ sản xuất zeolite Cu2+

    Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện/Công nghệ mới - Sản phẩm mới

    Thông qua việc thực hiện Dự án KH&CN “Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất zeolite Cu2+ dùng trong xử lý môi trường nước nuôi trồng thủy sản và sản xuất phân bón vi lượng”, nhóm các nhà khoa học ...
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa zeolite cu2

Tổng cộng có 1 kết quả được tìm thấy.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech