Tìm kiếm

Tìm theo từ khóa Masterbatch Tổng cộng có 2 kết quả được tìm thấy.

Tìm lại

Kết quả tìm kiếm

  1. Masterbatch làm tăng tính năng của một số loại nhựa

    Chuyên mục: Tin tức - Sự kiện/Công nghệ mới - Sản phẩm mới

    Đây là một sản phẩm của đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế tạo masterbatch làm tăng tính năng của một số loại nhựa”, mã số KC02.01/16-20, thuộc Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu ứng ...
  2. Nghiệm thu đề tài KH&CN cấp nhà nước KC02.01/16-20

    Chuyên mục: KH&CN trong nước/KH&CN Trung ương

    ... hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp nhà nước đề tài “Nghiên cứu công nghệ chế tạo masterbatch làm tăng tính năng của một số loại nhựa”, mã số KC02.01/16-20, do TS Nguyễn Phi Trung (Viện Nghiên cứu và Phát ...
Chỉ tìm kiếm:

Tìm theo từ khóa Masterbatch

Tổng cộng có 2 kết quả được tìm thấy.

Hình ảnh hoạt động

Liên kết website

logo petech