Thêm một doanh nghiệp KH&CN được hình thành từ kết quả dự án Chương trình 592

Thứ năm, 05/10/2017 - 09:13 Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN
In

alt

Ngày 3/10/2017, tại Hà Nội, Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia đã tổ chức nghiệm thu cấp nhà nước dự án “Hoàn thiện quy trình nhân giống một số cây thuốc quý có giá trị kinh tế cao ở quy mô công nghiệp tại tỉnh Hòa Bình”. Đây là dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592) do Hợp tác xã nông nghiệp Linh Dược Sơn chủ trì.

Kết quả sau 2 năm thực hiện (2015-2017), Dự án đã hoàn thiện công nghệ nhân nhanh in vitro và nuôi trồng cây Sâm cau, Lan gấm và Nưa konjac; sản xuất được hơn 520 nghìn cây giống Sâm cau, 510 nghìn cây Lan gấm và 530 nghìn cây Nưa kojac, trên cơ sở đó xây dựng thành công 2,5 ha mô hình sản xuất dưới tán rừng cho 3 loài dược liệu nêu trên (0,5 ha Lan gấm, 1 ha Sâm cau và 1 ha Nưa konjac)… Đặc biệt, với việc hoàn thiện quy trồng công nghệ nhân giống in vitro và nuôi trồng cho Lan gấm, Sâm cau và Nưa konjac, Dự án đã góp phần hình thành thêm 1 doanh nghiệp KH&CN mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Với những kết quả đạt được, Dự án đã được Hội đồng nghiệm thu cấp nhà nước do GS.TS Trương Nam Hải làm Chủ tịch nghiệm thu chính thức với kết quả Đạt.

Tin và ảnh: CT

 


 

Bài mới hơn:

Bài cũ hơn: