Hồ sơ đề nghị chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN sẽ đơn giản hơn

Email In PDF

alt

Theo thông tin từ Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN - đơn vị được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung/thay thế Nghị định số 80/2007/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN, hồ sơ đề nghị chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN sẽ được đơn giản hóa so với trước đây. Cụ thể:

+ Trường hợp công nghệ do doanh nghiệp tự nghiên cứu: Doanh nghiệp chỉ cần đính kèm bản sao văn bản đánh giá, công nhận kết quả KH&CN do cơ quan có thẩm quyền cấp.
+ Trường hợp công nghệ do doanh nghiệp nhận chuyển giao: Doanh nghiệp cần trình bày thêm phương án tiếp nhận, vận hành, ứng dụng và phương án làm chủ công nghệ hoặc phát triển, cải tiến công nghệ đã nhận chuyển giao qua tính mới, tính cải tiến của sản phẩm hình thành từ công nghệ đã nhận chuyển giao
- Chi nhánh hạch toán độc lập của doanh nghiệp hoạt động với mô hình và pháp lý gần tương đương với một doanh nghiệp. Do vậy, nếu đáp ứng đủ điều kiện chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cũng được phép làm hồ sơ đề nghị chứng nhận doanh nghiệp KH&CN.
Hiện tại, Dự thảo đang được lấy ý kiến rộng rãi từ các doanh nghiệp, bộ/ngành, địa phương trên cả nước.

Tin: ĐĐ

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website