Hoàn thiện quy trình sản xuất thuốc tiêm Palonosetron, Carbetocin và thuốc khí dung Budesonid quy mô công nghiệp

Email In PDF

alt

Hiện nay 3 loại thuốc Palonosetron, Carbetocin và Budesonid được dùng trong điều trị nhiều loại bệnh ở nước ta đang phải nhập khẩu toàn bộ từ nước ngoài với giá thành tương đối cao, chất lượng thuốc nhiều khi không được đảm bảo do quá trình vận chuyển, lưu kho… Để góp phần đáp ứng nhu cầu thuốc Palonosetron, Carbetocin và Budesonid cho điều trị bệnh trong nước và tiến tới xuất khẩu, Công ty Cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội đã được Bộ KH&CN phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện quy trình sản xuất thuốc tiêm Palonosetron, Carbetocin và thuốc khí dung Budesonid quy mô công nghiệp” (thuộc Chương trình 592).

Dự án được thực hiện từ tháng 12/2016 đến tháng 6/2019 với mục tiêu hoàn thiện quy trình sản xuất tiêm Palonosetron, Carbetocin và thuốc khí dung Budesonid quy mô 100.000 ống/lô; nâng cấp tiêu chuẩn cơ sở của 3 loại thuốc tương đương với tiêu chuẩn chất lượng dược điển Anh, Mỹ hoặc tiêu chuẩn của sản phẩm cùng loại của nước ngoài; xây dựng hồ sơ để được chứng nhận doanh nghiệp KH&CN sau khi dự án kết thúc. Dự án được thực hiện thành công không chỉ góp phần cung cấp cho thị trường dược nói chung, các bệnh nhân nói riêng các sản phẩm chất lượng ngang hàng với sản phẩm quốc tế với mức giả rẻ mà còn góp phần thúc đẩy nghiên cứu, phát triển các loại thuốc cá giá trị cao ở nước ta.

Tin: CM

 

 

 

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website