Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

Khai phóng mọi nguồn lực để thúc đẩy doanh nghiệp KH&CN phát triển

Email In PDF

Đó là nhận định của ông Trần Đắc Hiến - Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ KH&CN - Chủ nhiệm Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592).

Bàn về hoạt động của tổ chức KH&CN trong doanh nghiệp

Email In PDF

BÀN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC KH&CN TRONG DOANH NGHIỆP

Để đạt được lợi nhuận cao, các doanh nghiệp đều có nhu cầu áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ (KH&CN) vào sản xuất. Vì vậy, việc phát triển các tổ chức KH&CN trong doanh nghiệp là một xu thế tất yếu, đặc biệt là với một nước đang phát triển như Việt Nam. Để góp phần làm sáng tỏ vai trò của các tổ chức KH&CN trong doanh nghiệp, bài viết đi sâu phân tích đặc thù của các tổ chức KH&CN trong doanh nghiệp và đề xuất mô hình, cơ chế hoạt động phù hợp.

Không phải cứ nhập công nghệ hiện đại là được hỗ trợ

Email In PDF

“Doanh nghiệp muốn nhận hỗ trợ từ chương trình 592 phải có sản phẩm đầu ra dựa trên cơ sở công nghệ do chính doanh nghiệp đó phát triển và sở hữu hợp pháp, chứ không phải dựa vào máy móc hiện đại nhập từ nước ngoài” - ông Trần Đắc Hiến cho biết.

Hà Nội: Sẽ có 40.000 doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2017

Email In PDF


Hà Nội với mục tiêu thành lập mới 40.000 doanh nghiệp trong năm 2017, tăng gần gấp đôi so với năm 2016.

Công ty Cổ phần muối Bạc Liêu là doanh nghiệp KH&CN thứ 4 của tỉnh Bạc Liêu

Email In PDF

alt

Vừa qua, Sở KH&CN Bạc Liêu đã tổ chức Lễ trao chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty Cổ phần muối Bạc Liêu. Đây là doanh nghiệp KH&CN thứ tư được Sở KH&CN Bạc Liêu cấp giấy chứng nhận.

Trang 17 / 19

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website