Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

250 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

Email In PDF

alt

Theo thông tin từ Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN, tính đến tháng 12/2016, cả nước có 250 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Nhiều hồ sơ đăng ký chứng nhận đang trong quá trình thẩm định. Những tỉnh, thành phố có số lượng doanh nghiệp KH&CN được cấp nhiều gồm: Hà Nội: 34; TP Hồ Chí Minh: 26; Thanh Hóa: 14; Bình Dương: 6…

Trang 15 / 15

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website