Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

Doanh nghiệp thứ 3 tại thành phố Đà Nẵng được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN

Email In PDF

    Mới đây, Sở KH&CN Đà Nẵng đã tổ chức Lễ trao Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN cho Công ty TNHH Châu Đà. Đây là doanh nghiệp thứ 3 tại thành phố Đà Nẵng được cấp Giấy chứng nhận nghiệp KH&CN.

Hồ sơ đề nghị chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN sẽ đơn giản hơn

Email In PDF

alt

Theo thông tin từ Cục Phát triển Thị trường và Doanh nghiệp KH&CN, Bộ KH&CN - đơn vị được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung/thay thế Nghị định số 80/2007/NĐ-CP và Nghị định số 96/2010/NĐ-CP về doanh nghiệp KH&CN, hồ sơ đề nghị chứng nhận là doanh nghiệp KH&CN sẽ được đơn giản hóa so với trước đây. Cụ thể:

Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị chế biến nước mắm quy mô công nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời

Email In PDF

alt

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592), Bộ KH&CN đã phê duyệt dự án “Hoàn thiện quy trình công nghệ và thiết bị chế biến nước mắm quy mô công nghiệp ứng dụng năng lượng mặt trời”. Đây là Dự án do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN Hà Tĩnh chủ trì.

Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá vược qua đông phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng

Email In PDF

 

Trong khuôn khổ Chương trình 592, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá vược qua đông phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng Đồng bằng sông Hồng”. Đây là dự án do Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long chủ trì.

Hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro, nuôi trồng lan Thạch hộc tía

Email In PDF

Lan Thạch hộc tía là cây dược liệu quý hiếm, đang có nguy cơ tuyệt chủng (được liệt kê trong sách đỏ), trong khi nhu cầu thị trường tiệu thụ của loài cây này rất lớn, nhằm góp phần bảo tồn nguồn gen quý, đồng thời phát triển sản phẩm dược liệu có giá trị kinh tế cao, Viện Khoa học sự sống (Đại học Thái Nguyên) đã đề xuất và được phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện quy trình nhân giống in vitro, nuôi trồng lan Thạch hộc tía”. Đây là dự án thuộc Chương trình 592.

Trang 10 / 15

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website