Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

Tìm hướng phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Email In PDF

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH và CN) là cầu nối đưa nhanh các kết quả nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Thời gian gần đây, ngày càng ít đơn vị đăng ký chứng nhận là doanh nghiệp KH và CN, mặc dù Nhà nước có nhiều cơ chế ưu đãi, hỗ trợ nhưng thủ tục đăng ký còn rườm rà.

Cởi mở hơn về doanh nghiệp khoa học - công nghệ

Email In PDF

Hiện nay, cả nước có hàng nghìn doanh nghiệp đáp ứng được các tiêu chí hình thành doanh nghiệp khoa học - công nghệ. Tuy nhiên, chỉ có vài trăm doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học - công nghệ.

Cơ hội và thách thức của doanh nghiệp KH&CN trước làn sóng của cuộc CMCN4.0

Email In PDF

Trước làn sóng CMCN4.0, bên cạnh những thuận lợi, doanh nghiệp KH&CN cũng phải đối mặt với những khó khăn và thách thức. Trong đó có việc sản phẩm bị cạnh tranh gay gắt bởi các nước tiên tiến trên thế giới.

Đổi mới cơ chế hoạt động của doanh nghiệp khoa học công nghệ tại Việt Nam

Email In PDF

Doanh nghiệp khoa học và công nghệ (KH&CN) gặp khó khăn về thủ tục hành chính, số lượng doanh nghiệp (DN) được cấp giấy chứng nhận chưa đáp ứng yêu cầu…Đây chính là rào cản cho sự hình thành và phát triển DN KH&CN tại Việt Nam.

Thái Bình: Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống cá Vược

Email In PDF

alt

Ngày 28/7/2017, tại tỉnh Thái Bình, Văn phòng các Chương trình KH&CN quốc gia đã phối hợp với Ban chủ nhiệm Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592) tiến hành kiểm tra định kỳ kết quả thực hiện dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Vược qua đông phù hợp với điều kiện tự nhiên của vùng đồng bằng sông Hồng”. Đây là dự án do Công ty TNHH giống thủy sản Hải Long chủ trì, ThS Trương Văn Trị chủ nhiệm.

Trang 9 / 17

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website