Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN

Nâng cao giá trị gia tăng gạo nếp cái hoa vàng và gạo nếp cẩm ở quy mô công nghiệp

Email In PDF

168 ncao

Với mục tiêu tạo ra quy trình công nghệ chuẩn, mô hình thiết bị chuẩn để sản xuất ra một số loại rượu từ gạo nếp cái hoa vàng và nếp cẩm ở quy mô công nghiệp, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện công nghệ sản xuất một số sản phẩm rượu từ gạo nếp cái hoa vàng và nếp cẩm quy mô công nghiệp” (thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm).

Hoàn thiện công nghệ và sản xuất máy tách màu phân loại gạo sử dụng công nghệ xử lý ảnh

Email In PDF

168 hoanthien

Trong khuôn khổ Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ tự chịu trách nhiệm (Chương trình 592), Bộ KH&CN đã phê duyệt dự án thực hiện dự án “Hoàn thiện công nghệ và sản xuất máy tách màu phân loại gạo sử dụng công nghệ xử lý ảnh”. Dự án do Công ty Cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An (LAMICO) chủ trì.

Vật liệu xây không nung giúp tiết kiệm đất nông nghiệp

Email In PDF

Từ nguyên liệu sẵn có tại tỉnh Khánh Hòa như: Ðá bán phong hóa lẫn đất đồi, xỉ than,... nhóm nghiên cứu của Công ty cổ phần Vật liệu mới Asia 96 (Khánh Hòa) đã hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất vật liệu xây không nung và cải tiến dây chuyền thiết bị, đưa vào sản xuất thử nghiệm 400.000 viên gạch xây dựng.

Ứng dụng KH&CN nâng cao giá trị một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực

Email In PDF

168 ungdung

Nhằm hoàn thiện quy trình sản xuất và nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm nông nghiệp, Bộ KH&CN đã phê duyệt thực hiện dự án “Hoàn thiện và ứng dụng quy trình sản xuất giống, thâm canh bơ, bưởi, cam hoa lan hồ điệp và liên kết tiêu thụ sản phẩm quy mô hàng hóa ở một số tỉnh phía Bắc” (thuộc Chương trình 592). Dự án được thực hiện trong 2 năm (9/2017-9/2019) và do Viện Nghiên cứu và phát triển vùng chủ trì.

Khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới

Email In PDF

Theo Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) có hiệu lực từ 1-7-2018 có nhiều chính sách khuyến khích doanh nghiệp tiếp cận công nghệ mới, hạn chế công nghệ, thiết bị lạc hậu nhập vào Việt Nam.

Trang 4 / 19

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website