Chương trình 592

Thanh Hóa sẽ hỗ trợ 170 tỷ đồng phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp

Nhằm tăng cường công tác hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp khoa học công nghệ và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo khoa học kỹ thuật. UBND tỉnh Thanh Hóa sẽ dành 170 tỷ đồng trong giai đoạn 2018-2020 cho hoạt động này.

Bàn về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp

ban

Ngày 12/6/2018, tại Hà Nội, Ban Quản lý dự án Trung tâm đổi mới sáng tạo ứng phó với biến đổi khí hậu Việt Nam (VCIC) đã có buổi làm việc và trao đổi thông tin về các dự án khởi nghiệp tại Việt Nam do VCIC hỗ trợ với các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới (WB).

Ngành Công Thương: Nâng cao tiềm lực nghiên cứu khoa học

Để khoa học và công nghệ (KH&CN) thực sự là động lực quan trọng phát triển lực lượng sản xuất hiện đại, kinh tế tri thức, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của ngành Công Thương, Bộ Công Thương đã xây dựng và ban hành nhiều văn bản pháp luật với mục tiêu nâng cao tiềm lực, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của KH&CN.

Ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam

ramat

Nhằm cụ thể hóa hai chỉ tiêu "Đoàn viên, thanh niên đề xuất 5 triệu ý tưởng, sáng kiến" và "Hỗ trợ 1.000 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên" trong phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo", ngày 11/6/2018, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ra mắt Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo Việt Nam.

Phát triển thị trường công nghệ trong kỷ nguyên 4.0

Trong khuôn khổ Triển lãm quốc tế về sản phẩm, dịch vụ viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông 2018 (Vietnam ICT COMM 2018) diễn ra từ ngày 7-9/6/2018 tại TP Hồ Chí Minh, ngày 7/6/2018, Cục Phát triển thị trường và Doanh nghiệp KH&CN (Bộ KH&CN) đã tổ chức Hội thảo “Liên kết các tổ chức trung gian công nghệ và thương mại hóa sản phẩm nghiên cứu bằng siêu kết nối thông minh - Phương pháp phát triển mới trong kỷ nguyên số 4.0”.

Thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592

168 tbao

Ngày 31/5/2018, Bộ KH&CN đã có công văn số 1621/BKHCN-TCCB thông báo đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN và tổ chức KH&CN công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm được phê duyệt tại Quyết định số 592/QĐ-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1381/QĐ-TTg ngày 12/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 592/QĐ-TTg (Chương trình 592). Theo công văn số 1621, Bộ KH&CN kêu gọi các tổ chức, cá nhân đề xuất nhiệm vụ tham gia Chương trình 592 theo nhóm nhiệm vụ sau:

Gỡ vướng để thúc đẩy đổi mới hoạt động khoa học và công nghệ

Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF) được thành lập nhằm hỗ trợ vốn cho các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (DN) thực hiện nghiên cứu, chuyển giao, đổi mới và hoàn thiện công nghệ, mang lại những hiệu quả thiết thực cho hoạt động khoa học và công nghệ (KH và CN) của quốc gia. DN là trung tâm của đổi mới sáng tạo, nhưng thực tế việc đầu tư cho hoạt động đổi mới công nghệ tại các DN còn hạn chế, ảnh hưởng tới tốc độ phát triển kinh tế của đất nước.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhận chuyển giao công nghệ

Theo Nghị định 76/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp có dự án thuộc ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư nhận chuyển giao công nghệ từ tổ chức khoa học và công nghệ.

Trang 2 / 17

Hình ảnh hoạt động

Công nghệ mới - Sản phẩm mới

Liên kết website

logo petech